F_rank_01

MACD Multiple Alerts

This script help traders to catch bullish and bearish momentum. It creates an alert for 40 altcoins based on the MACD cross over and cross under.

The MACD input are adjustable in the settings and you can choose your favorite assets.

Simply add this indicator to the chart wait that if finish to load and then create an alert on the time frame of your choice.

Enjoy your trading

F_rank_01

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?