zakarididi

Triple Modified Hull Moving Average Cross By <Zakaria>

zakarididi Uppdaterad   
Triple Modified Hull Moving Average Cross By <Zakaria>
What is this?
this is a modified formula for Hull moving average, it is more accurate and predicts the golden and death cross earlier.

How to use?
Work better in high time frames (1D,1W)

the white line vs the red and the orange lines :
1 - when the white line crosses the red and the orange lines from the bottom the price will go down. Death cross!
2 - when the white line crosses the red and the orange lines from the top the price will go up. Golden Cross!

the red line vs the orange line :

1- when the orange line crosses the red line from the bottom the price will go down. Death cross!
2 - when the orange line crosses the red line from the top the price will go up. Golden Cross!
p.s: the lag between these two lines will be very small. use it in the 1W time frame to predict where exactly the bull market will end.


You can input your personalized values if you want!
Versionsinformation:
Triple Modified Hull Moving Average Cross By
What is this?
this is a modified formula for Hull moving average, it is more accurate and predicts the golden and death cross earlier.

How to use?
Work better in high time frames (1D,1W)

the white line vs the red and the orange lines :
1 - when the white line crosses the red and the orange lines from the bottom the price will go down. Death cross!
2 - when the white line crosses the red and the orange lines from the top the price will go up. Golden Cross!

the red line vs the orange line :

1- when the orange line crosses the red line from the bottom the price will go down. Death cross!
2 - when the orange line crosses the red line from the top the price will go up. Golden Cross!
p.s: the lag between these two lines will be very small. use it in the 1W time frame to predict where exactly the bull market will end.


You can input your personalized values if you want!
Versionsinformation:
Triple Modified Hull Moving Average Cross By
What is this?
this is a modified formula for Hull moving average, it is more accurate and predicts the golden and death cross earlier.

How to use?
Work better in high time frames (1D,1W)

the white line vs the red and the orange lines :
1 - when the white line crosses the red and the orange lines from the bottom the price will go down. Death cross!
2 - when the white line crosses the red and the orange lines from the top the price will go up. Golden Cross!

the red line vs the orange line :

1- when the orange line crosses the red line from the bottom the price will go down. Death cross!
2 - when the orange line crosses the red line from the top the price will go up. Golden Cross!
p.s: the lag between these two lines will be very small. use it in the 1W time frame to predict where exactly the bull market will end.


You can input your personalized values if you want!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?