Ninorigo

Scalping using RSI 2 indicator with TP and TSL

Ninorigo Uppdaterad   
This study implements a simply scalping using the RSI (calculated on two periods), the slopes of two MAs (EMA or SMA) having different lengths (by default, I use 50 and 200).
A take profit (%) and a trailing stop loss (%) are used.

Entry conditions:
.) Fast MA > Slow MA and Price > Slow MA and RSI < Oversold Threshold ------> go Long
.) Fast MA < Slow MA and Price < Slow MA and RSI > Overbought Threshold ------> go Short

Exit conditions:
.) Long entry condition is true and (close >= TP or close <= TSL) ----> close short position
.) Short entry condition is true and (close <= TP or close >= TSL) ----> close long position


The strategy performed best on Bitcoin and the most liquid and capitalized Altcoins but works excellent on volatile assets, mainly if they often go trending.
Works best on 3h - 4h time frame.

There's also an optional Volatility filter, which opens the position only if the difference between the two slopes is more than a specific value, which can be set in the study inputs. The purpose is not opening positions if the price goes sideways and the noise is way > than the signal.

Note:
.) the RSI length is 2;
.) the oversold Threshold is 90%;
.) the overbought Threshold is 10%;
.) by default, the take profit per cent is 0.5%;
.) by default, the trailing stop loss per cent is 0.5%;
.) by default, the fast MA length is 50;
.) by default, the slow MA length is 200;
.) by default, the MA used is EMA.

Cheers.
Versionsinformation:
Code improved.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?