Yatagarasu_

VWAP & Previous VWAP - MTF

Volume Weighted Average Price & Previous Volume Weighted Average Price - Multi Timeframe

This script can display the daily, weekly, monthly, quarterly, yearly and rolling VWAP but also the previous ones.

Volume Weighted Average Price ( VWAP )
The VWAP is a technical analysis tool used to measure the average price weighted by volume .
VWAP is typically used with intraday charts as a way to determine the general direction of intraday prices.
VWAP is similar to a moving average in that when price is above VWAP , prices are rising and when price is below VWAP , prices are falling.
VWAP is primarily used by technical analysts to identify market trends.

Rolling VWAP
The typical VWAP is designed to be used on intraday charts, as it resets at the beginning of the day.
Such VWAPs cannot be used on daily, weekly or monthly charts. Instead, this rolling VWAP uses a time period that automatically adjusts to the chart's timeframe.
You can thus use the rolling VWAP on any chart that includes ​volume information in its data feed.
Because the rolling VWAP uses a moving window, it does not exhibit the jumpiness of VWAP plots that reset.

For the version with standard deviation bands.
MTF VWAP & StDev Bands
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?