peacefulLizard50262

Balance of Force (BOF)

The script "Balance of Force" is an indicator that aims to provide insight into the bullish and bearish forces present in the market by analyzing the relationship between bullish and bearish true ranges. The indicator first calculates the bearish and bullish true ranges by taking the absolute difference between the open and close prices for each period and summing these values over a user-specified length. It then calculates the ratio of the bullish true range to the bearish true range and takes the natural logarithm of this value, resulting in the "bullish-bearish ratio".

The script then calculates the standard deviation of this ratio over a user-specified length to create a measure of volatility . Using this deviation and the dominant cycle, it then applies an exponential moving average to smooth the ratio. The indicator plots the smoothed ratio, the raw ratio, and the deviation of the ratio multiplied by 1, 2 and 3 in addition to filling the area between the deviation multiplied by 3 and the log(1) with red and green. The user can use the indicator to identify potential bullish or bearish market conditions by analyzing the relationship between the smoothed ratio and the log(1) and the deviation of the ratio.
Versionsinformation:
Added the option to use a different high/low true range instead of open/close

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?