redevil5k

HurstCycles Throughs

Only way I found to plot hurst cycles. I gave up on anything other than daily chart .

Published on request.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Good day man. Do you know why the indicator stop printing signals?
+1 Svara
@NetoDav, if you do crossover(time, timestamp(....)), it works. I don't know why the way it's written it doesn't work.

@redevil5k why do you plot a diamond and square in the same place?
Svara