RicardoSantos

[RS]Multiple Moving Average Candle System V0

double ma system built into candle sticks,
wick, above body shows true high, under true low.
the body symbolizes the double ma's, colors for expansion/contraction of the ma's.
optional: can hide true close point(black dots)

good usage with rsi candles:

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("[RS]Multiple Moving Average Candle System V0", overlay=true)
src = input(title='Source', type=source, defval=hl2)
MA1_length = input(title='MA1 Length', type=integer, defval=4)
MA2_length = input(title='MA2 Length', type=integer, defval=8)

SHOW_CLOSE = input(title='Show Close Price Point?', type=bool, defval=true)

MA1 = sma(src, MA1_length)
MA2 = sma(src, MA2_length)

c_high = high
c_low = low
c_open = MA2
c_close = MA1

isExpanding = rising(abs(c_close - c_open), 1)

c_palete = c_close > c_open and isExpanding? lime : c_close > c_open ? olive :
        c_close < c_open and isExpanding ? red : c_close < c_open ? orange : gray
plotcandle(c_open, c_high, c_low, c_close, title='MA Candles', color=c_palete)
plot(title='Close', series=not SHOW_CLOSE ? na : close, style=circles, color=black, linewidth=2)