Ayden_C

Bollinger band & Volume based strategy V2

Ayden_C Uppdaterad   
this script is upgraded version of previous one the major change is deleted script which find a highest price after entry the last of strategy is same.
If current volume is above daily average volume, and three bollinger band`s Standard Deviation, 1 and 1.5 and 2 if the current lowest price is bigger then 1 stdev and current closed is bigger then 1.5 stdev and the last,highest price is above 2.0 stdev, it defined current market is bullish and had momentum.
and the Short will entered when ma60 and ma120 is undercrossed it work as prevent current price is way lower then entry price.

**this script is working in 15min Only in BTC market or USDT**
** basic equity setting is 500$, set your own**
**if you will use this in real-trade,plz comment the result to me**

Ps: i wanna know why my script is only working well in 15 min tick, anyone who has similar phenomenon or if you had a answer about it, please comment me.
Versionsinformation:
V3 update.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?