gorx1

Filter impulse & step responses

gorx1 Uppdaterad   
A simple utility tool to examine a filter's step & impulse responses.
By default you can see LSMA's responses.

How to use:
1. Insert your filter to "f(input)" function inside the code;
2. Let this tool help you to make your own filters.

I been seeing people dropping snaps with this stuff but NEVER, NO1 actually dropped the tool itself (4 real?).
Well here is it, for you.

Almost forgot, adjust "Position" parameter to make plots seen. Try to zoom out, and +-100
Versionsinformation:
Thanks to Pine 5 now it's very easy to choose the plot position, now the "Offset" parameter basically represents the difference from between the last datapoint to the plot.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?