leonsholo

ICT Sessions [Killzones]

This indicator was initially Created by @BryceWH.
Modification by @leonsholo

The indicator uses New York Time

I modified it to match my own criteria which includes:
- I adjusted the time zones.
- Added tags to the settings to make it easy to know which kill zones you are toggling on or off.
- Added the Asia session
- Added the London Close session

How The Indicator Works
Plots the Asia, London, New York and London Close Kill zone as overlay boxes using current daily high / lows.
Marked ranges will move as days range / high and low widens.
Middle fills can be turned on and off.
Colours can be changed to match your preference.
Created this indicator because I didn't like highlighting the whole chart background as seen in other ICT Kill zone indicators on trading view and wanted something visually clearer.
Boxes height can be changed. Positive number puts the box outside current days high and low, negative number puts box inside current days high and low.

" Adapted from Chris Moody's original indicator HLOC" - BryceWH

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?