jaggedsoft

Laguerre True Range

A ribbon of 18 Laguerre Filters with separate Gamma values is calculated. To see them enable "Draw Ribbon"
An average of the 18 filters generates the basis line. Then, Golden Mean ATR over the specified sampling period multiplied by 1 and 2 are added and subtracted to the basis line to generate the bands.

Original by DonovanWall

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?