loxx

Adaptive Supertrend w/ Floating Levels [Loxx]

Adaptive Supertrend w/ Floating Levels is a Supertrend indicator made adaptive by comparing the coefficient of determination / average of the least squares. The basic concept is this: use correlation with an r-squared line to adapt the period of the indicator, thereby resulting in a more versatile Supertrend. This adaptive formula makes the Supertrend more reactive to small fluctuation in the market while still doing what it's supposed to do: track trend. In addition, floating levels are drawn above or below the Supertrend which are calculated with percentage of the highest and lowest values of the Supertrend within the last “lookback” period. These floating levels act as filter to detect / prevent false trend reversals. T

What is the Supertrend?
Supertrend indicator was created by Olivier Seban to work on different time frames. It works for futures , forex, and equities. It is used in 15 minutes, hourly, weekly, and daily charts . Based on the parameters of multiplier and period, the indicator normally uses 3 for multiplier and 7 for the ATR period as default values. Average True Range is represented by the number of days while the multiplier is the value by which the range is multiplied.

Included
-Toggle on/off bar coloring
-Toggle on/off adaptivity
-Toggle on/off fill coloring
Release Notes: Small update

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?