KivancOzbilgic

MACD ReLoaded

A different approach to Gerald Appel's classical Moving Average Convergence Divergence.

Appel originaly set MACD with exponential moving averages.
In this version users can apply 11 different types of moving averages which they can benefit from their smoothness and vice versa sharpnesses...

Built in Moving Average type defaultly set as VAR but users can choose from 11 different Moving Average types like:

SMA : Simple Moving Average
EMA : Exponential Moving Average
WMA : Weighted Moving Average
DEMA : Double Exponential Moving Average
TMA : Triangular Moving Average
VAR : Variable Index Dynamic Moving Average a.k.a. VIDYA
WWMA : Welles Wilder's Moving Average
ZLEMA : Zero Lag Exponential Moving Average
TSF : True Strength Force
HULL : Hull Moving Average
TILL : Tillson T3 Moving Average


In shorter time frames backtest results shows us TILL, WWMA, VIDYA (VAR) could be used to overcome whipsaws because they have less numbers of signals.
In longer time frames like daily charts WMA, Volume Weighted MACD V2, and MACDAS and SMA are more accurate according to backtest results.

My interpretation of Buff Dormeier's Volume Weighted MACD V2:

Thomas Aspray's MACD: (MACDAS)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?