kaigouthro

calc

kaigouthro Uppdaterad   
Library "calc"
Library for math functions. will expand over time.

split(_sumTotal, _divideBy, _forceMinimum, _haltOnError)
  Split a large number into integer sized chunks
  Parameters:
    _sumTotal: (int) Total numbert of items
    _divideBy: (int) Groups to make
    _forceMinimum: (bool) force minimum number 1/group
    _haltOnError: (bool) force error if too few groups
  Returns: int array of items per group
Versionsinformation:
v2

Added:
gapSize(_value1, _value2)
  Absolute distance between any two float values, agnostic to +/-
  Parameters:
    _value1: First value
    _value2: Second value
  Returns: Absolute Positive Distance

simplifyFraction(_num, _den)
  Parameters:
    _num: (int) Input fraction numerator
    _den: (int) Input fraction dennominator
  Returns: Simplified Fraction

toFraction(_input, _round)
  Convert Decimal to tuple fraction Output, Rounded to tick, Round Shorter if heavy use.
  Parameters:
    _input: Decimal Input
    _round: (OPTIONAL) round shorter to speed up.
  Returns: Simplified Fraction (if negative, Numerator gets the sign)
Versionsinformation:
v3
Versionsinformation:
v4

Added:
percentile(signal, _startVal, _endVal)
  Measure percent (0.##) of Distance between two points
  Parameters:
    signal: value to check
    _startVal: first value limit
    _endVal: second value limit

pow10up(_src, _pow)
  Power of 10 scale up
  Parameters:
    _src: Input value
    _pow: Number of * 10 to perform

pow10dn(_src, _pow)
  Power of 10 scale down
  Parameters:
    _src: Input value
    _pow: Number of / 10 to perform

pow10chk(_src)
  Power of 10 to req to integer
  Parameters:
    _src: Input value) =>
Versionsinformation:
v5

Major speed improvement on fractions (Thank you Stack overflow)
Fix on Output for start/end == same values on percent, and rename
now gets 0 if starrt == end.

Added:
percentOfDistance(signal, _startVal, _endVal)
  Measure percent (0.##) of Distance between two points
  Parameters:
    signal: value to check
    _startVal: first value limit
    _endVal: second value limit

fractionOfDistance(signal, _startVal, _endVal)
  Measure percent (0.##) of Distance between two points
  Parameters:
    signal: value to check
    _startVal: first value limit
    _endVal: second value limit
  Returns: fraction

pow10(_src, _pow)
  Power of 10 scale up
  Parameters:
    _src: Input value
    _pow: Number of * 10 to perform
  Returns: Value with decimal moved + right, - left

Updated:
toFraction(_input, _epsilon, _iterations)
  Convert Decimal to tuple fraction Output, 1/0 resolves to
note : it is suboptimal, will be updating with a much faster algorithm
  Parameters:
    _input: Decimal Input
    _epsilon: (OPTIONAL) to precision (10e-N)
    _iterations: Maximum iterations (OPTIONAL)
  Returns: Simplified Fraction (if negative, Numerator gets the sign)

Removed:
percentile(signal, _startVal, _endVal)
  Measure percent (0.##) of Distance between two points

pow10up(_src, _pow)
  Power of 10 scale up

pow10dn(_src, _pow)
  Power of 10 scale down
Versionsinformation:
v6

Added:
from_center(_src, _mid)
  Parameters:
    _src (float)
    _mid (float)
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.