ThatOneIndicator

That One Indicator (Free) - [Backtester]

This Backtester comes with the following indicators:

This strategy works really well as a scalper on lower Time Frames as well as on higher Time Frames. Besides that you can also trade it on pretty much any coin or asset.

The alerts script is not repainting. We advise to use alerts on “Once Per Bar Close”.

If you’d like to automate this strategy you can do that by using our alerts script with AutoView, ProfitView, ProfitTrailer, CryptoHopper etc.

Alerts are set very clearly as Long and Short to avoid confusion.

Feel free to leave a comment and share it with your friends.
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?