jdehorty

Backtest Adapter

jdehorty Uppdaterad   
This is a proof-of-concept Backtest Adapter that can be used with my recent publication "Machine Learning: Lorentzian Classification" located here:


This adapter is helpful because it enables interactive backtesting with TradingView's built-in "Strategy Tester" framework without the need to translate the logic from an "indicator" script to a "strategy" script.

To use this, one must have the "Machine Learning: Lorentzian Classification" script and this Backtest Adapter open simultaneously on the same chart. From there, simply change the "Source" setting of the Backtest Adapter to "Lorentzian Classification: Backtest Stream" to transfer the entry/exit signals stream to the Backtest Adapter.

For an example of how to implement your own backtest stream in your indicators, please refer to the "Backtesting" section in the source code of the "Machine Learning: Lorentzian Classification" script, which is shown below for convenience:

Versionsinformation:
Updated the Source of the Backtest Adapter to be set to "Lorentzian Classification: Backtest Stream"

🎥 Lorentzian Classification Tutorial: youtu.be/AdINVvnJfX4

🤖 Discord w/ Deep Learning Bots: discord.gg/ai-edge

⏩ LinkedIn: www.linkedin.com/in/justin-dehorty/

❤️ Patreon: www.patreon.com/jdehorty
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?