Daveatt

Strategy Multiple Orders + Statistics Template - Educational

Hello traders

It's been a while
We're back in a bear market so I have a bit more time to publish new Pine scripts for the TradingView community

Special thanks to @fikira for his Multiple Orders script (and to @carnagecain for allowing me to publish this script we worked together on

I got widely inspired by @fikira's script for that one

This script is for educational purposes only - I wanted to show how we can add multiple TPs /SL + a table with custom statistics

In this Strategy template, users can define multiple take-profit and multiple stop-loss levels.
Basically, we have 4 trades per trend and each trade has its own SL/TP

Statistics

Stats are split per trade direction (Long, Short) and then consolidated

I put custom stats in that table such as:

- Probability of Win
- Probability of Loss
- Avg Profit/Loss per Trade
- APPT: (Probability of Win * Average Gross Profit) - (Probability of Loss * Average Loss)
- Number of times each TP/SL has been hit

I'm catching up with all recent pinescript features as we speak - more educational scripts template to come soon

Best Regards
Dave

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: twitter.com/bti_trading

💰 Discord: discord.gg/8Q4MBus
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?