TradingWolf

Saper Aude [Alerts]

Sapere Aude Strategy - Alerts

Trend based scalping strategy, to work on lower timeframes (15Minute - 1 Hour)
Calculations on ATR, strategy uses extra conditions to help filter out bad trades.

How to use the Indicator?
Simple as when green line shows below, that can be either a good entry point or a signal to start building limit orders on the plot.
I use the ATR as a trailing stop loss for exit.

vica versa for entering shorts. The strategy is only set up to take long positions though.

This is a great scalping strategy for bots in Ranging or up trending markets.

This scripts has 5 variations built within it which are fitted for certain coins & their timeframes

The coins included are
BTC /USDT 1 Hour
ETH/USDT 1 Hour
ADA/USDT 30 Minutes
DOGE/USDT 15 Minutes
LUNA/USDT/15 Minutes

You should find the preset alerts for these when you click "Add aler" on this indicator
You will see in the settings what default Stop losses I used

The script is written in Version 4
The strategy performs best on the Binance listings

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta TradingWolf för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView does not suggest paying for a script and using it unless you 100% trust its author and understand how the script works. In many cases you can find a good open-source alternative for free in our Community Scripts.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

Email actanonverba.code@gmail.com for a Free Trial.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.