qutubkoreja

support and resistance by qutubkoreja

Developed for Crypto Currency Market! Use for 15 minutes period or more! Under 15 minutes, results are unpredictible.
This script had been orginized with Donchian Lines based on support and resistance levels.
Rules:
If the price is under top line, you will be ready for short position, and over the bottom line, long position.
When the price passes the red and green area you can take action and enter the trade!
Orange area refers the squeezed or floating position, so you can either stop or wait for price action!
If you see boring candles frequently, check out the last high and low levels.
If the price close to the last high, take long position. If not, short position.
Use ALMA , if you want to put and alert on script. It is identical to price line.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?