tormunddookie

Timeframe Time of Day Buying and Selling Strategy

This strategy allows you to back test longing or shorting or do nothing during time increments of 30 minutes. The price trends in one direction every 30 minutes and this strategy allows you to test various 30 minute time frames across a range of dates to capitalize on this.

Make sure you are in the 30 minute time frame while viewing the performance and trade history.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?