GlobalMarketSignals

Global Market Signals: EMA ROC

Welcome!

Thanks for checking out my indicator.

This is the difference in the rate of change between two exponential moving averages.

The colors are green and red:
- Green is when the fast EMA > slow EMA
- Red is when the fast EMA < slow EMA

When the indicator approaches it's upper or lower limits, it will indicate either sideways price movement or a reversal. When the color changes around it's upper or lower limits from green to red or vice-versa, an EMA crossover just occurred and a continuation of trend is possible before a pause or reversal in price.

I hope this helps!

Andre
Global Market SignalsSkyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?