ResearchWings

LONG TERM INVESTMENT TECHNICAL STRATEGY SCRIPT

200 - WEEKLY MOVING AVERAGE

GREEN LINE IS 200 WEEKS MOVING AVERAGE OF CLOSE

BLUE LINE IS 200 WEEKS MOVING AVERAGE OF LOW MULTIPLIED BY 0.90

RED LINE IS 100 WEEKS MOVING AVERAGE OF CLOSE

CONDITION: GREEN LINE SHOULD BE ABOVE RED LINE AND PRICE SHOULD BE ABOVE GREEN LINE

BUY ONCE THE PRICE IS ABOVE GREEN LINE AND FULFILLS THE CONDITION.

TARGET 1 FOR TIME FRAME 1 YEAR= 2 X GREEN LINE VALUE WHEN PRICE CROSSED IT

TARGET 2 FOR TIME FRAME 3 YEARS= 3 X GREEN LINE VALUE WHEN PRICE CROSSED IT

TARGET 3 FOR TIME FRAME 5 YEARS= 5 X GREEN LINE VALUE WHEN PRICE CROSSED IT

TARGET 4 FOR TIME FRAME 10 YEARS= 10 X GREEN LINE VALUE WHEN PRICE CROSSED IT

STOP LOSS IS TRAILING TO BLUE LINE

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?