loxx

Cycle-Period Adaptive, Linear Regression Slope Oscillator [Loxx]

Cycle-Period Adaptive, Linear Regression Slope Oscillator is an osciallator that solves for the Linear Regression slope and turns it into an oscillator. This is a very simple calculation and uses one of Ehler's first implementations of his cycle period calculations. The output slope value is smoothed after calculation and before being drawn. This is a sort of momentum indicator and has a rich history with Forex traders around the world.

What is the Cycle Period?
The spectral content of the data are measured in a bank of contiguous filters as described in "Measuring Cycle Periods" in the March 2008 issue of Stocks & Commodities Magazine. The filter having the strongest output is selected as the current dominant cycle period. The cycle period is measured as the number of bars contained in one full cycle period.

What is Linear Regression?
In statistics, linear regression is a linear approach for modeling the relationship between a scalar response and one or more explanatory variables. The case of one explanatory variable is called simple linear regression ; for more than one, the process is called multiple linear regression .

Included:
  • Bar coloring
  • 2 signal types
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Loxx's Moving Averages

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?