Pinnacle_Investor

Ultimate VWAP Bands

- Ultimate VWAP Bands is a script that helps to decide and further clarify areas of oversold and overbought conditions.

- For example, when the price is in the lowest band it is extremely oversold relative to the VWAP . Hence it should be considered a good place to buy with a high risk to reward payoff.

- Each band is set at a fixed offset away from the VWAP . The "VWAP Band Multiplier" adjusts this and is a key part of the script. This allows the indicator to be adjusted based on the assets volatility . For example, with Crypto. A multiplier of 1 would be strongly advised. Whilst a multiplier of 0.1-0.25 would be useful for currency pairs.

- This indicator can be used for all manners of trading. However, it is most effective when used for scalping and swing trading.
Release Notes: Added an optional 2nd and 3rd VWAP. Timeframes can be adjusted. By default the 2nd is set to 'D' (Daily), with the 3rd set to 'W' (Weekly)
Release Notes: Changed the 2nd and 3rd VWAP's
Release Notes: Ability to apply the bands to the 2nd and 3rd VWAP
Release Notes: Please find the new version of this on my profile called "Ultimate VWAP Bands w/Wolfpack".

1. Improved code
2. Dynamic VWAP multiplier
3. Wolfpack Bull/Bear Trend Included
Release Notes: Updated. Now includes a trend indicator as well as better formatting
Release Notes: Changes and chart update
Release Notes: Added the ability to use the manual multiplier alongside the dynamic multiplier. When both tick boxes are set to true

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?