Lij_MC

Support/Resistance Zones x3

Support and Resistance Levels + Zones for 3 time frames, based on volume at fractal levels with Zones based on wick size which is a true reflection of a Zone when compared to other S/R Zone scripts which only use a thick line not based on anything.
Original script is thanks to synapticex I have just migrated to version 3, heavily modified it and added Support and Resistance Zones.
Release Notes: Migrated to version 4
Modified S/R Zones so that it has option to show the true Zone or the Expanded Zone and not just the Expanded Zone as before
Added Daily and Weekly High Low Close Extensions
Release Notes: Added Alerts and Monthly High Low Close Extensions
Removed Expanded Zones
Release Notes: Added option to display S/R as Lines and Adjusted Thickness of Lines
Added more Alerts
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?