animecummer

Donchian Range, RSI, and Levels System

animecummer Uppdaterad   
The Donchian average is defined as average(highest, lowest) for a given period length. By plotting many different lengths, clustering of the lines seems to form natural support/resistance levels. A Donchian Channel and RSI rainbow colors are also provided to define the range and trend.
Versionsinformation:
updated default views
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?