cheatcountry

Rate Of Change Bands [CC]

The Rate Of Change Bands were created by Vitali Apirine (Stocks and Commodities March 2021 pg 14) and this indicator is a great method to not only check the momentum but also check the trend strength as well. I have color coded the lines so buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you want me to publish!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?