TrendCrypto2022

Scalp 1min Crypto

TrendCrypto2022 Uppdaterad   
This scalping strategy is designed for 1min timeframe.
It uses indicators: SuperTrend 15m ( is used to filter the trade as to open only long position or short position), Wavetrend 1min, Bollinger Band 3min, Stoch 3min to find entry.
TP: optimized value : 0.5 - 1
Stoploss: You have two choice: % or when SuperTrend reverse


If you would like use scripts, please ib to me.
You are welcom!
Release Notes: Update Ver2:
1. Recommend pairs:
BINANCE:BTCPERP ,
BINANCE:BTCBUSD ,
BINANCE:BTCUSDT ,
BINANCE:BTCBUSDPERP ,
BINANCE:BTCUSDTPERP ,
BINANCE:ETHUSDTPERP ,
BINANCE:ETHBUSDPERP ,
BINANCE:ETHPERP ,
BINANCE:ETHBUSD .

2. Recommend timeframe: 1min, 3min (Scalping Strategy)
3. Explain about Find Entry:
- You can choise one of the indicators or choise more than one to entry. Both indicators that I designed are commonly used and very easy to understand.
- In finally choice (Add order when price test SuperTrend 15min, where having a good entry), we will add 1 contract and this contract no use TP. Instead, it will use SuperTrend 15min itself as trailing stop.

If you have any question, please inbox to me!
Release Notes: 1. Fix table results
2. Recommend: You should backtest this strategy in both 1min, 3min or 5min to have best result.


Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?