sr_b

.srb suite Fib Retracement neo

sr_b Uppdaterad   
SPECIAL TOOLS - Auto Fibonacci Retracement neo - New GUI

designed for use with open-source indicator

'built-in auto FBR ' has been re-born
It shows - retracement Max top/ min bottom ; for higher visibility
It shows - current retracement position ; for higher visibility
The display of the Fib position that exceeds the regular range is auto-determined according to the price.

Fib.Retracement core is from tradingview built-in FBR ---> upgrade new-type GUI, and performance tuned.
Versionsinformation:
auto on/off fib. value line updated.
Versionsinformation:
update ... detailed info. of open-source re-use in source code description.

// Open-source re-used list
//
// 1. Auto Fib Retracement core is from ... Open-source : Tradingview's built-in one.
// a Performance Tuned
// b.Fib Value area position changed
// c.Retracement move Max/Min and current Position Display for visibility.
// d.out of regular area's Fib value guideline is auto-display on/off according to current last price location for less messy screen.
Versionsinformation:
simple customizing feature added r0.9
  • Color style
  • Drawing Position
  • Fib. level on/off
  • Fib. level 886 added
Versionsinformation:
update testing
Versionsinformation:
Added graphics customizing option
for determine what you want to see
Versionsinformation:
reupdate (screenshot update)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?