JustUncleL

HiLo Daily Fibonacci R1 by JustUncleL

JustUncleL Wizard Uppdaterad   
This is another indicator in my Pivot level series. This one automatically draw Fibonacci levels based on the previous day's lowest (0%) and highest (100%) values, similar to a Fibonacci retracement .
Manual TimeFrames can be given, it is just a text string though and is not checked, so needs to be a valid resolution eg: 60, 120, 240, 360, 480, 720, 1D, 1W, 1M, 2D, 2W, 3M

LEVELS:
  • Green = 100% - 200% Levels
  • Blue = 0 - 100% Levels
  • Red = -100% - 0 Levels

Optionally can display historical Daily Fibonacci Levels.
Release Notes: Minor changes:
  • Work around for Pivot now option.
  • Updates for V3 Pinescript.
  • Add extra level for Pivots Now option.
Release Notes: R3.1 Update
  • Modified the way "most recent" only is display, now only show levels in the current day's price action.
  • Added option to display current day extension Fibs.


JustUncleL
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?