Adulari

Laguerre Stochastic | Adulari

Description:
The Laguerre Stochastic is similar to a 4-period regular Stochastic , except that a Laguerre transform has been applied for price smoothing. The Laguerre transform is a mathematical technique that allows smooth indicators to be built using small amounts of data.

How do I use it?
  • Never use this indicator as standalone trading signal, it should be used as confluence.
  • When the value is above the middle line this shows the bullish trend is strong.
  • When the value is below the middle line this shows the bearish trend is strong.
  • When the value crosses above the upper line this indicates the trend may reverse downwards.
  • When the value crosses below the lower line this indicates the trend may reverse upwards.
  • When the value crosses above the signal this indicates the current bearish trend is getting weak and may reverse upwards.
  • When the value crosses below the signal this indicates the current bullish trend is getting weak and may reverse downwards.

Features:
  • Oscillator value indicating the difference between highs and lows fractioned by the close price.
  • %D value acting as a smoothed version of the %K.
  • Horizontal lines such as oversold, overbought and middle lines, indicating possible interest zones.

How does it work?
1 — Calculate regular Stochastic value.
2 — Apply the Laguerre transform.
3 — Calculate %D value by applying smoothing to the %K value.

Adulari - Software Company
Site: adulari.dev
Discord: discord.gg/adulari
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?