HeWhoMustNotBeNamed

VixFixLinReg-Indicator

Same as VixFixLinearRegression strategy published earlier - but as indicator for those who want to use it as indicator.

Strategy can be found here:

Concept is simple:

Based on VixFix script by Chris Moody. VIX-Fix can sometime give early signal. Hence, apply linear regression for better estimation of market bottom. Area above 0 shows VixFix whereas the below 0 area is linear regression of VixFix. To estimate market bottom:


Have also added option candle color to highlight bottom and alert condition for those who want to use it.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
Please PM me if you need access to any invite only scripts.

Join tradingview: https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=sudh

Kommentarer

1 more for the fav. list"
thx"
+1 Svara
Thank you , could you add also a shortCondition/sell Alert ?
+1 Svara
@gmeneguzzo, vixfix is mainly used for finding market bottoms. You can probably use linear regression on price or moving average to find the tops. Alternatively an oversold/overbought oscillator.
+1 Svara
gmeneguzzo HeWhoMustNotBeNamed
@HeWhoMustNotBeNamed, ok thank you .
Svara