gu5tavo71

ADX Di+ Di- [Gu5]

gu5tavo71 Uppdaterad   
Fill indicates Strong Trend

Cross indicates End of Trend

--

El relleno indica una fuerte tendencia cuando el Di supera "Level Trend"

El cruce de Di+ con Di- indica el fin de la tendencia

Cuando el valor del ADX es menor a "Level Range", estamos en Rango
Release Notes:
Clean code
Change Alert, add label

--

Limpie un poco el código
Cambie las alertas, ahora son etiquetas dinámicas

--

If any of my indicators were useful, you can buy me a beer ;)
Si alguno de mis indicadores te fue útil, puedes comprarme una cerveza ;)

BTC: 1MbHMN63WnsFYEavsGK4nMWSUoEiuiScny
Paypal: www.paypal.me/gu5tavo71
Release Notes:
Fix Bug
Clean code
Now comply Pine Script Coding Conventions
Release Notes:
Change alert, add Bar color, and clean code
Release Notes:
Fixed false entries
Clean code
Add alerts
Release Notes:
Upgrade to v5. Re-write according to the Style Guide. Clean code.
Release Notes:
Now don't repaint

About use:
Di+ and Di- determine the trend When Di+ is above Di-, the trend is up in green. And when Di+ is below Di-, the trend is down in red color. If the value of signal (ADX) is below "Level Range", the trend is weak. Yellow in color If the signal value (ADX) is above the "Level Range", the trend is determined by Di+ and Di- and is indicated by a small triangle
If the value of signal (ADX) is above the "Level Trend", the trend is STRONG. determined by Di+ and Di- and is marked with a LARGE triangle
If the value of signal (ADX) is greater than the previous one, there is a greater trend, and the color is intense.
If the value of signal (ADX) is less than the previous one, there is less trend, and the color is muted.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?