retskcirt

Rets High/Low (2.0 Special Uncensored Edition)

This script can be used as a visual aid in seeing the last highs and lows of price in a specific time period. It automatically updates the plots if new highs or lows are made within the given lookback period.
This is a fairly basic version currently, with new added features coming in future updates such as range between high/low and half and whole number detection.
Release Notes: Added range indicator to clearly show the range between last high and low within a give time period
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?