quirimmo

CCI Analyses

This script analyses the CCI indicator values, showing when a fall in price or a rise in price may happen, or when the CCI is confirming the trend.

The user can personalize:
  • The period to be used and the range of the CCI bands ( by default)
  • The slow SMA period to be used and the price percentage variation to react for bullish / bearish
  • Consecutive number of bullish / bearish in order to consider the CCI as a trend confirmation rather than a price reversal
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer