PtGambler

TICK - Custom Tickers [Pt]

PtGambler Uppdaterad   
Traditionally, the TICK index is a technical analysis indicator that shows the difference in the number of stocks that are trading on an uptick vs a downtick in a particular period of time. This indicator allows user to choose up to 40 tickers to calculate TICK.

By default, it uses the SPY Top 40 stocks, but can be changed to any tickers.

There are options to show:
- Top 7 , ie. can be used for just showing TICK for FAANGMT => $FB + $AMZN + $AAPL + $NFLX + $GOOG + $MSFT + $TSLA
- Top 10
- Top 20
- Top 30
- Top 40

Data can be displayed in candle bars, line, or both.


Enjoy~
Versionsinformation:
Added Cumulative TICK mode and SMA option.
Versionsinformation:
Added Multi Timeframe options

If you make $$$ off it, consider donating some of your juicy gain :)
Buy me a coffee - www.buymeacoffee.com/PtGambler
PayPal - paypal.me/PtGambler

You can reach me privately through my Discord Channel: discord.gg/WMQfaVGyQC
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?