CrazyKishore74

MAST Trend

Hello Traders !!


This is a simple super trend based MAST trend.

By default the supertrend is 10 period with 3 ATR multiplier.

A moving average is used to benefit from the pullback entries.


Bullish Pullback : Price above Supertrend & below MA
Bullish: Price above Supertrend and above MA

Bearish pullback : Price below Supertrend & above MA
Bearish : Price below Supertrend & below MA

Refer to investopedia or any relevant articles for in detail about Supertrend.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?