seanimize

Buy/Sell Indicator

seanimize Pro Uppdaterad   
Based on logic from many top contributors here, the script utilizes LazyBear's WaveTrend Oscillator Indicator along with custom code to plot a few key components for daily trading;

  • Boundaries for entry and exit points which are based on a 6-day trend in OPEN/HIGH and OPEN/LOW prices.
  • Daily HIGH and LOW points to establish a good view of stock's movements
  • Entry and exit points with confidence levels. These can be treated as entry points for short to medium term investments
  • Entry points come in the colours of White and Lime, where white is slightly confident and lime is extremely confident
  • Exit points come in the colours of Maroon, and Red, where maroon is slightly confident and red is extremely confident
  • Each Entry and Exit point also comes without text, or with a M or H above it, where M indicates medium confidence on the point and an O indicates overconfidence.

Use Case:

The best possible use case is to enter a trade on a LIME point with O text, this means that is an overconfident entry point.
The trade should be exited on a RED point with O text, this means that is an overconfident exit point.

But you can do with the indicators as you please.

In addition to LazyBear's code, the following existing models and indicators are taken into account:

  • RSI of closing price over a period of 25
  • EMA of RSI
Release Notes: Commentary enhanced to allow better understanding of what's going on in the code.
Enhancing tags to allow more people to use this script.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?