konstantin.novik

USDRUB Budget Line

This indicator plots an estimated level of USDRUB rate according to the oil price in rubles to balance the budget. The indicator works at arbitrary timescales. You can change the estimated oil price level in rubles (default value is 3150 rubles/ bbl ) and the ticker for the oil .

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study(title = "USDRUB Budget Line", shorttitle = "BUDL", overlay = true, precision = 4)
oilLevel = input(title = "RUB Oil Level", type = float, defval = 3150.0, minval = 1.0, step = 1.0)
oilTicker = input(title = "Ticker for Oil", type = string, defval = "UKOIL")
rubLevel = security(oilTicker, period, oilLevel/close)
plot(rubLevel)