SerdarYILMAZ

Buy&Sell Strategy depends on AO+Stoch+RSI+ATR by SerdarYILMAZ

This strategy is just for training, its purpose is just learning code in pine script.
Don't make buy or sell decision with this strategy.

Turkish/Turkce
Bu strateji sadece pine script'te kodlamanın nasıl yapildigini ogrenmek icindir.
Bu stratejiye dayanarak, kesinlikle al-sat islemleri yapmayin.

How it works?

When RSI and Stoch are in oversold area and if awesome osc. turns positive, take long position. Stop loss and take profit levels were defined with ATR ind.

When RSI and Stoch are in overbought are and if awesome osc. turns negative, take short position. Stop loss and take profit levels were defined with ATR ind.

Turkish/Turkce

RSI ve Stoch asiri satım bölgesinde iken awesome pozitife döner ise long pozisyon açar, zarar kes ve kar al seviyeleri ATR indikatoru ile tanımlandı.

RSI ve Stoch asırı alım bölgesinde iken awesome negatife döner ise short pozisyon açar, zarar kes ve kar al seviyeleri ATR indikatoru ile tanımlandı.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?