patrickestarian

Patrick's Buy Histogram

Set up a trailing stop at about 0. Look for the red dots.and that's a good point to enter a long trade.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="Patrick's Buy Signal", shorttitle="Patrick's Buy Signal", overlay=false)
len1 = input(title="EMA Len 1", type=integer, defval=4, minval=1)
len2 = input(title="EMA Len 2", type=integer, defval=2, minval=1)
len3 = input(title="EMA Len 2", type=integer, defval=3, minval=1)

hline(0, color=gray, linewidth=1, linestyle=line, title="Zero Line")

typical = (high + low + close) / 3
ema1 = ema(typical, len1)
ema2 = ema(typical, len2)

D = 100*(ema2/ema1)-100
L = ema(D, len3)
//plot(D, color=blue, linewidth=1, title="Slower Moving Average")
//plot(L, color=red, linewidth=1, title="Faster Moving Average")

agl = atan(L-L[1])*10
diff = agl-agl[1]
plot(diff, color=black, linewidth=1, title="Oscillator")

bsig = iff (diff>0 and diff[1]<0, 0.1, 0)
plot(bsig, color=red, style=histogram, linewidth=5, title="Buy Histogram")