HeWhoMustNotBeNamed

Trend-Range Identifier

Trend trading algorithms fail in ranging market and Swing trading algorithm fail in trending market. Purpose of this indicator is to identify if the instrument is trending or ranging so that you can apply appropriate trading algorithm for the market.

Process:

  • ATR is calculated based on the input parameter atrLength
  • Range/Channel containing upLine and downLine is calculated by adding/subtracting atrMultiplier * atr to close price.
  • This range/channel will remain same until the price breaks either upLine or downLine.
  • Once price crosses one among upLine and downLine, then new upLine/downLine is calculated based on latest close price.
  • If price breaks upLine, the trend is considered to be up until the next line break or no lines are broken for rangeLength bars. During this state, candles are colored in lime and upLine/downLine are colored in green.
  • If price breaks downLine, the trend is considered to be down until the next line break or no lines are broken for rangeLength bars. During this state, candles are colored in orange and upLine/downLine are colored in red.
  • If close price does not break either upLine or downLine for rangeLength bars, then the instrument is considered to be in range. During this state, candles are colored in silver and upLine/downLine are colored in purple.
  • In ranging duration, we display one among Keltner Channel, Bollinger Band or Donchian Band as per input parameter : rangeChannel. Other parameters used for calculation are rangeLength and stdDev

I have not fully optimized parameters. Suggestions and feedback welcome.

Request trial access: https://www.trendoscope.au/contact-us
Reach me on telegram: https://t.me/HeWhoMustNotBeNaamed
Join tradingview: https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=sudh
USDT (TRC20): TCaz4CG9aZyR4jp3Ygf7MESWJPmcJgoep5
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?