03.freeman

ADX and DI Strategy

This strategy is a port of famous script from MasaNakamura ADX and DI
Original study from MasaNakamura MasaNakamura at
Scope of this port is to identify corrects inputs to get best results from signals that indicator gives.
I added the possibility to choose stop loss and take profits and to smooth the results also with heikin ashi candles.

Please use comment section for any feedback.
Next improvement (only to whom is interested to this script and follows me): study with alerts on multiple tickers all at one. Leave a comment if you want to have access to study.

********************************** IMPORTANT*******************************
I have developed an expert advisor for metatrader4 (MT4) and for jforex platform: results of expert advisor form 2015-01-01 to 2018-11-25 are very good with low drawdown and good profit.
********************************************************************************

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?