BobRivera990

Volume Status by BobRivera990

This indicator is a tool that shows a relative view of the trading volume and classifies the volume into 5 different levels and makes it easy to compare it in different periods.
It is also specifically designed for detecting failed (fake) breakouts.

How it works?
This tool uses something similar to Bollinger Bands , but with more bands.
I used two standard deviations (positive and negative) on either side of a simple moving average ( SMA ) of the trading volume .
I also used twice the standard deviation (negative and positive) on either side of the SMA to create more bands.
The classification is made as follows:

Usage:
This indicator is a tool to compare the volume , relatively and in different periods. It is also a good tool for detecting failed (fake) breakouts.
Fake Breakouts Occurs when a support or resistance is broken but the market does not accept and support these price changes. This lack of support will cause trading volume to decrease during or after the breakout.
So, if the indicator shows Low-Volume or Minor-Volume status at the time of the breakout or right after that, it may be a fake breakout.
The truth is you cannot avoid false breakouts completely as long as you trade breakouts but you can minimize the risk and the loss.

Thank you all for forming this unique community.

Parameters:
" Volume SMA Length " => The length of the simple moving average of the Volume

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?