jonico

Equally Spaced MA

This indicator considers multiple moving averages as band rather than lines.

The band repeats divergence, convergence and reversal.

An evenly spaced moving average is a good way to capture this movement.

Set the interval instead of setting the period individually.

You can also choose the type of moving average.

- SMA
- WMA
- EMA
- HMA

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?