NeoButane

US Fed Balance Sheet

The United States Fed assets by USD value on their publicly available balance sheet .

From: fred.stlouisfed.../release/tables?rid=20&...

There is an option to show change from the previous period. Not every category from the website is listed in the indicator.

Listed categories:
Total
Treasury Bills
Treasury Notes and Bonds, Nominal
Mortgage-Backed Securities
Repurchase Agreements
Fed Agency Debt Securities (Primary/Secondary/ Seasonal Credit + TALF)
Commercial Paper Funding Facility
Commercial Paper Funding Facility II (Post 2020-04-14)
Central Bank Liquidity Swaps

Related reading:
Funding, Credit, Liquidity, and Loan Facilities - www.federalreserve.g...-loan-facilities.htm

CPFF - www.federalreserve.g...etarypolicy/cpff.htm
TALF - www.federalreserve.g...etarypolicy/talf.htm
Central Bank Liquidity Swaps - www.federalreserve.g...-liquidity-swaps.htm

My published indicators: www.tradingview.com/u/NeoButane/

Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?