elolo

Difference in price change

Compares price change between current symbol and other one (eg. BTC vs S&P500 ). It calculates price change on each bar (from high to low or from open to close) and compares with price change of equivalent bar from the other source.

Example
Current symbol
  • open = 10 USD
  • close = 7 USD
  • change = -3 USD
  • % change = -30%
Second symbol
  • open = 3 USD
  • close = 4 USD
  • change = +1 USD
  • % change = +33%
Performance of price change = (-30) - (+30) = -63 // It means that current source has weaker performance right now
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer