Plumptoiletduck

Bitfinex Long vs Short (TickerID)

Plumptoiletduck Pro+ Uppdaterad   
Uses the active ticker to show long/short values on all Bitfinex pairs that have that data available on Tradingview.
Release Notes: Added markers in green and red to show long and short percentages.

You may want to un-tick the top checkbox in the options to remove clutter, as it only shows a zero value.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?