SignalyzeHQ

Ultimate Moving Averages (SMA & EMA)

SignalyzeHQ Uppdaterad   
Welcome to the Ultimate Moving Average indicator.

Never again spend time looking for EMA / SMA indicators when you can have them all in this single indicator.

Options include :

Daily Chart: Classic Golden / Death Cross - 50/D and 200/D SMA
Daily Chart: 3-day Golden / Death Cross - 150/D and 600/D SMA
Daily Chart: 140/D SMA
Daily Chart: 700/D SMA
Daily Chart: 1458/D SMA
Daily Chart: Golden Ratio Multiplier

Any Chart: Scalping

9 SMA
10 SMA
20 SMA
21 SMA
30 SMA
34 SMA
50 SMA
80 SMA
100 SMA
200 SMA

8 EMA
10 EMA
13 EMA
20 EMA
21 EMA
26 EMA
30 EMA
34 EMA
50 EMA
55 EMA
80 EMA
89 EMA
100 EMA
200 EMA
Release Notes: Fixed overlay, applied a number of tweaks, and added a detailed description and annotations in the code.
Release Notes: Update tags

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?