LonesomeTheBlue

Trend Lines

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello Everyone! This is my new trend lines script (after beta version that was published almost one year ago)

The idea is to find Pivot Highs ( PH ) and Pivot Lows(PL) first.

Then, If current PH is smaller then previous PH (means no new higher high and possible downtrend) then draw trend line using them. and also it checks previous trend line (if exits) and if current angle is smaller then don't extend previous one.

Same idea when using Pivot Lows, If current PL is higher then previous PL (means no new lower low and possible uptrend) then draw trend line using them. and also it checks previous trend line (if exits) and if current angle is smaller then don't extend previous one.

Optionally style of old trend lines drawn as dashed.

Hope you enjoy it!
Release Notes: transp parameter removed
added color options for up/downtrend lines
changed pivot point label color
Release Notes: pivot points fixed

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?